Mắc bệnh giang mai trong vòng bao lâu thì phát bệnh