Mụn rộp sinh dục có nguy hiểm không và tác hại của bệnh