Phương pháp phá thai kích thích sinh non là như thế nào?