Đáng xem

Airblade car logo 2020

11/08/2017 266 đã xem

Airblade car logo 2020

You have an Airblade 2016 - Airblade 2018 want to upgrade to the same as Airblade 2020 how to do? Don't worry, Hoang Tri Racing Shop introduces you to a compact but classy accessory of the Airblade 2020 - the Airblade 2020 car logo helps you paste on your pet's car with Airblade 2020 style. Come and experience the product right away. new at Hoang Tri Racing Shop.

You may like: Airblade 2020 storage box

As you can see, the 2020 Airblade has a new logo stamp compared to the 2018 and 2016 Airblade. Therefore, many customers looking to buy the Airblade 2020 car logo to replace their pet driver mistakenly create more accents and upgrade the appearance. The style is similar to the Airblade 2020. The airblade 2020 logo is pasted at the two positions on the front of the car. The product has the same material as the Airblade 2020 car logo . However, not everyone knows how to stick the Airblade 2020 car logo on their pet.

Selling unit: 1 piece

A little tip on how to stick the Airblade 2020 logo on your car:

- Step 1 : you can use glue in car glue (can be bought at the store) or use ordinary glue at home.

- Step 2 : Paste directly on the top of the purchased Airblade 2020 car logo .

- Step 3 : Remove the lower glue side of the Airblade 2020 car logo carefully to avoid shifting as well as peeling off the upper adhesive surface.

- Step 4 : Place where you want to paste and press firmly. Slowly with one hand holding the logo, one hand pulling the glue layer above the logo to finish sticking the Airblade 2020 car logo.

Chỉ với một phụ kiện bé tý nhưng mang đến cho bạn sự mới mẻ tinh tế của dòng xe hiện đại Airblade 2020. Thông thường khách hàng cần mua 2 sản phẩm để có thể dán 2 bên bửng trước. Thế nên, đặt hàng bạn nên lựa chọn 2 sản phẩm để có thể dán đủ 2 bên bạn nhé! Hoặc đến trực tiếp cửa hàng mua ngay cho mình cặp logo Airblade 2020 để trang trí cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Airblade logo 2020 has 2 colors for you to choose

Logo Airblade 2020 có 2 màu sắc cho bạn lựa chọn

The product is exactly the same as the product currently on the Airblade 2020

Sản phẩm giống hoàn toàn sản phẩm hiện đang được dán trên xe Airblade 2020

Airblade 2020 car logo in silver color on the car

Logo xe Airblade 2020 màu bạc trên xe

Just stick it on the finished car, just like the Airblade 2020

Chỉ cần dán lên xe đã hoàn thành lắp đặt giống với chiếc Airblade 2020

The Airblade 2020 logo has been attached to the car

Logo Airblade 2020 đã được gắn lên xe

Use a layer of glue on the top of the logo and peel off the glue below and place it where you want to stick it

Use a layer of glue on the top of the logo and peel off the glue below and place it where you want to stick it

Airblade 2020 logo makes your old Airblade cars look cooler and more sophisticated

Airblade 2020 logo makes your old Airblade cars look cooler and more sophisticated

Bài viết liên quan