Đáng xem

Anti-falling aluminum CNC-K20 - anti-falling the rear footrest

11/08/2017 251 đã xem

Anti-falling aluminum CNC-K20 - anti-falling the rear footrest

Anti-dumping motorcycle is an accessory that many Biker brothers choose to install for their pet. Because most of the time, when participating in traffic, all collisions cannot be avoided, so equip CNC-K20 aluminum anti-dumping accessories early to reduce the possibility of unwanted risks!

You may want to see more: Anti-Dumping Motorcycle

The material is made from CNC aluminum for a durable and sturdy quality, the product can withstand good forces. With 6 colors to choose from: black, white, red, orange, yellow and blue . You can choose any color to better match your pet.

Products fitted with zin for 2 models Winner and Exciter. Therefore, customers who own these 2 models can easily buy and install them for their own car. For other cars, customers should go to Hoang Tri Racing Shop to install it so that they can make their own porridge for your pet.

What is the effect of CNC-K20 aluminum anti-dumping?

- Products with CNC material, durable colors can be used as decorative accessories for your car.

- Firm and good bearing to help your pet limit the risk, break the shirt when the car accidentally falls

- Save money when you have to change other accessories when the car falls down

- Mức chi phí hợp lý phù hợp với tất cả mọi người.

Bạn có thể mua ngay sản phẩm tại Hoàng Trí Racing Shop hoặc đặt hàng online. Chúng tôi có hỗ trợ ship COD (Cash On Delivery) trên toàn quốc.

Đừng quên 2 địa chỉ để trải nghiệm những sản phẩm đồ chơi xe máy:

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

K20 spill-proof product with 6 colors

Sản phẩm chống đổ K20 với 6 màu sắc

Quality, durability and cost affordable for everyone

Chất lượng, bền bỉ và chi phí phù hợp với mọi người

Exciter 155 is equipped with K20 anti-dumping hunchback in color tones

Exciter 155 trang bị gù chống đổ K20 tông sẹc tông theo màu xe

Anti-dumping K20 for Exciter 155 VVA

Chống đổ K20 lắp cho Exciter 155 VVA

The customer chose the yellow color for his car to stand out more

Anh khách lựa chọn màu vàng gắn cho xế cưng để nổi bật hơn

Quick mount on the rear kickstand of the Exciter 155 VVA

Gắn nhanh chống trên gác chân chống phía sau của xe Exciter 155 VVA

Can make a second footrest for your small family member

Có thể làm gác chân thứ 2 cho thành viên nhỏ của gia đình bạn

Anti-dumping CNC aluminum K20 installed for Exciter 150

Winner X in red and black with red CNC K20 anti-dumping

Winner X in red and black with red CNC K20 anti-dumping

The color tones with the car color helps the car to be more in sync

The color tones with the car color helps the car to be more in sync

Anti-dumping CNC K20 as a 2nd footrest for the back seat

Anti-dumping CNC K20 as a 2nd footrest for the back seat

Reduce the risk of accidentally knocking the vehicle over or being hit by another vehicle

Reduce the risk of accidentally knocking the vehicle over or being hit by another vehicle

The ability to withstand good soil and anti-rust is always as new as the first day of installation

The ability to withstand good soil and anti-rust is always as new as the first day of installation

Overview of Winner X after installing the anti-dumping pair Winner X - K20

Overview of Winner X after installing the anti-dumping pair Winner X - K20

Hình ảnh chống đỗ CNC trên Exciter 150

Anti-parking image on Exciter 150

Chủ xe chọn màu đen để lắp cho xế cưng của mình

Car owner chooses black color to install for his pet car

Ngoài ra, đây cũng là một đồ gác chân thứ 2 cho con nhỏ

In addition, this is also a second footrest for children

Tiện lợi và an toàn cho thành viên nhỏ trong gia đình

Convenient and safe for small family members

Exciter 2019 lắp đặt chống đỗ K20 CNC

Exciter 2019 install anti-parking K20 CNC

Sản phẩm lắp đặt màu đen tông sẹc tông với dàn nhựa

The product is installed in black color with a plastic frame

Chắc chắc và tránh rủi ro khi lắp đặt chống đổ k20 cnc

Secure and avoid risks when installing k20 cnc anti-dumping

Bài viết liên quan