Đáng xem

Cover Suzuki Raider

11/08/2017 96 đã xem

Cover Suzuki Raider

The Suzuki Raider sprocket cover is made of aluminum alloy.

With many colors for you to choose from to match the color of your car: silver - gold - red and black.

Features cover and cover and beautify the car.

The color of the Suzuki Raider fender is durable over time without worrying about color fading.

Pictures of Suzuki Raider chariots at Hoang Tri Shop:

CNC-style sprocket cover with many colors

CNC-style sprocket cover with many colors

Silver fender covers were also chosen to decorate the Raider

Silver fender covers were also chosen to decorate the Raider

Aristocratic yellow for the Suzuki Raider

Aristocratic yellow for the Suzuki Raider

Cận cảnh che nhông suzuki Raider với chữ S thương hiệu xế yêu

Close-up of the suzuki Raider sprocket cover with the letter S of the beloved driver's brand

Che nhông sên bên trái cũng với logo thương hiệu Suzuki

Cover the left slug with the Suzuki brand logo

Được cố định bằng 2 ốc vít chắc chắn và chống rớt

Fixed by 2 screws firmly and anti-drop

Tông sẹc tông đỏ đen với che nhông Suzuki Raider

Red and black tones with Suzuki Raider fenders

Che nhông lên để bảo vệ nhông đồng thời làm đẹp cho xe

Cover the sprocket to protect it and beautify the car

Bài viết liên quan