Degree of switch (touch) to turn on and off the Click Thai headlights - Vario 2018

11/08/2017 77 đã xem

Degree of switch (touch) to turn on and off the Click Thai headlights - Vario 2018

Why must the headlight switch?

It sounds absurd, but it makes sense! Because you know imported cars in European countries as well as our neighboring country - Thailand, it is necessary to open the headlights regularly and it is imperative to always open the headlights. So turning off the headlights is something that should never be done unless the bulbs are damaged.

For western countries, the fog as well as the speed allowed to run is very high, so turning on the lights is a necessity, like cooking rice without rice. Turning on the lights helps the cars in front to look in the rearview mirror to know that there are people in traffic behind to avoid sudden left or right turns causing an accident.

You may want to see: Vario carbon lipstick 2018

Above all, continuously open headlights also ensure your safety when participating in traffic. However, when importing cars to Vietnam, it becomes absurd and opening the headlights often is not necessary, so many customers when buying imported cars have the headlights on and off . That is why it is necessary to customize the headlight switch for imported cars !

Some options for you

As the title states, Hoang Tri Racing Shop has 2 options for you to be more active in turning on and off your headlights:

Switch:

For the switch, you have more choices such as: The switch button is adjusted at the position below the Idling Stop button and the car start button. You can choose for yourself an On/Off switch (below in the picture), a bright LED switch and a 2-function switch.

Bên lề về sản phẩm công tắc 2 chức năng, bạn có thể mở đèn pha, mở đèn demi hoặc mở đèn pha tắt đèn demi và tương tự với tắt đồng thời 2 đèn.

Cảm ứng: 

 Cảm ứng sờ ốc: được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là đối với các thiết bị chống trộm với cảm ứng sờ ốc được sử dụng triệt để. Hoàng Trí Racing Shop cũng sử dụng công nghệ này để bật tắt đèn pha xe click nhập khẩu.

 Cảm ứng trên nhựa: Qua tên gọi thì chắc rằng bạn cũng tượng hình ra được cách sử dụng sản phẩm. Cũng giống với cảm ứng sờ ốc thì bạn sẽ sờ vào phần nhựa mà đã được lắp đặt cảm ứng trước đó. Rất tiện dụng và chế độ bảo mật sẽ cao hơn đối với các loại cảm ứng sờ ốc bây giờ.

Chi phí lắp thêm bộ cảm ứng trên nhựa, cảm ứng sờ ốc: 400.000đ

Video clip để anh em thấy rõ hơn về cách hoạt động của công tắc

The on/off switch is installed on Vario 2018 to turn the headlights on and off

The on/off switch is installed on Vario 2018 to turn the headlights on and off

Compact and fits the car like a zin switch

Compact and fits the car like a zin switch

You can switch 2 functions to make the most of the function

You can switch 2 functions to make the most of the function

Bài viết liên quan