Đáng xem

Full Exciter 2019 lamp head fitted with Exciter 2015 - Exciter 2019 V2 . lamp head

11/08/2017 264 đã xem

Full Exciter 2019 lamp head fitted with Exciter 2015 - Exciter 2019 V2 . lamp head

Exciter 2015 upgraded the existing Exciter 2019 lamp head. However, depending on the needs of customers, Hoang Tri Shop does not have a combo of the full set of Exciter 2019 lamp heads for Exciter 2015. But, in order to save more for customers who have full needs, Hoang Tri Shop has launched it. Combo full set of Exciter 2019 head lights fitted with Exciter 2015 to both help customers save and fully upgrade not only the appearance of your pet.

You may want to see more: Upside Down X1R fork combo with standard Exciter 150

For previous versions of Exciter 2019 for Exciter 2015 lamp heads . Customers can choose to install only the lamp head for Exciter 2015 without other accessories such as: Clocks, jacks,... Therefore, customers need to order more Exciter 2019 watches to be able to install them. for my 2015 Exciter. But, with the full version of the Exciter 2019 lamp head, install the Exciter 2015 this time. Customers only need to buy the full combo set to change the look of their pet car easily including:

- Exciter 2019 style lamp head plastic set.

- Led headlight cluster Exciter 2019 model.

- Genuine Exciter 2019 clock cluster.

- Clock power switch.

Nhiều anh em đang tìm kiếm lựa chọn trọn bộ đầu đèn Exciter 2019 cho chiếc Exciter 2015 của mình để nâng tầm đẳng cấp cho xế cưng. Do đó, việc trang bị đầu đèn Exciter 2019 mẫu V2 này hoàn toàn phù hợp và giúp cho xế cưng đẳng cấp hơn. Sau khi trang bị full đầu đèn Exciter 2019 lắp Exciter 2015 có thể quý khách hàng không còn nhận ra đây là chiếc Exciter 2015 trước đây nữa! Quý khách hàng ở xa có thể đặt hàng trực tiếp trên website cũng như các kênh bán hàng của Hoàng Trí Shop để được tư vấn và lắp đặt cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Exciter 2015 is preparing to install a full set of Exciter 2019 lamp heads

Exciter 2015 đang chuẩn bị lắp trọn bộ đầu đèn Exciter 2019

Fully laid out and ready to go

Fully laid out and ready to go

The first step is to remove the old lamp head before you can install the Exciter 2019 lamp head

The first step is to remove the old lamp head before you can install the Exciter 2019 lamp head

This is the headlight jack of Exciter 2019 that does not need to be wired

This is the headlight jack of Exciter 2019 that does not need to be wired

Overview of antiques and Exciter watches 2019

Overview of antiques and Exciter watches 2019

Finished the product installed on the car with excellent beauty

Finished the product installed on the car with excellent beauty

The reflector has also been changed to the Exciter 2019 style standard

The reflector has also been changed to the Exciter 2019 style standard

The 2015 Exciter has been disassembled the headlight

The 2015 Exciter has been disassembled the headlight

Prepare to raise the level with the full Exciter 2019 lamp head

Prepare to raise the level with the full Exciter 2019 lamp head

Finished Exciter 2019 lamp head for Exciter 2015

Finished Exciter 2019 lamp head for Exciter 2015

Not only looks similar to Exciter 2019 but also has an Exciter 2019 clock installed on the car

Not only the look is similar to the Exciter 2019 but also
the Exciter 2019 clock installed for the car

Test the car's headlights again after upgrading the full headlight

Test the car's headlights again after upgrading the full headlight

Bài viết liên quan