Genuine 2-way Spirit Beast Led sign

11/08/2017 47 đã xem

Spirit Beast Led 2-way signal - Exciter 150 toy car

Spirit Beast Led 2-way indicator is a new product line of Hoang Tri Racing Shop with a 2-way design to help people in front and behind can see.

With 2 different colors to create a unique aesthetic for your beloved car. And only the 2-way Spirit Beast Led turn signal lights have this beauty.

There are 3 types for you to choose from, genuine and fake 2-way Spirit Beast:

+ Genuine Spirit Beast: The lights are brighter than those of fake products and there is no Spirit Beast text printed on the product.

+ Genuine Spirit Beast turn signal version 2: With a different design designed in a more aggressive style than version 1.

+ Fake Spirit Beast: The lights are brighter than the genuine ones and there is no luxury printed Spirit Beast on the product.

Video clip of 2-way spirit Beast lights for NVX

Let's take a look at the 2-way led Spirit Beast image for Exciter 150:

Spirit Beast led turn signal 2 way version 2

xi nhan Spirit Beast led 2 chiều phiên bản 2

Giá: 450.000đ/cặp

Spirit Beast Led 2-way fake face mask

Si nhan Spirit Beast Led 2 chiều hàng fake

Giá: 330.000đ

This is the genuine type of Spirit Beast

Đây là loại chính hãng Si nhan Spirit Beast

Giá: 450.000đ

Beast LED 2-way face with 2 colors to create personality
Si nhan Spirit Beast led 2 chiều với 2 màu sắc tạo nên cá tính

Distinguish 2 types of genuine and fake goods

Phân biệt 2 loại chính hãng và hàng fake

The brightness of the lights has also clearly shown between the fake and the real ones

Độ sáng của đèn cũng đã thể hiện rõ nét giữa hàng fake và hàng thật

Spirit Beast Led signal 2 way version 2 on NVX

Xi nhan spirit Beast Led 2 chiều version 2 trên xe NVX

The design of version 2 is more aggressive than the appearance of version 1

Kiểu dáng của version 2 hầm hố hơn vẻ ngoài của version 1

Thêm một xế yêu đến Hoàng Trí Racing Shop gắn xi nhan Beast Led 2 chiều

Thêm một xế yêu đến Hoàng Trí Racing Shop gắn xi nhan Beast Led 2 chiều

Gọn gàng hơn và dễ dàng nhận biết từ 2 chiều của xế yêu

Gọn gàng hơn và dễ dàng nhận biết từ 2 chiều của xế yêu

Xi nhan được gắn thay thế phiên bản zin của xe

Xi nhan được gắn thay thế phiên bản zin của xe

Si nhan Beast Led 2 chiều được độ trên Winner

Si nhan Spirit Beast led 2 chiều được độ cho NVX

Si nhan Spirit Beast led 2 chiều được độ cho NVX

Mang một phong cách khác khi thay thế đèn si nhan nguyên bản

Mang một phong cách khác khi thay thế đèn si nhan nguyên bản

Si nhan Spirit Beast led 2 chiều được gắn cho Exciter 150

Si nhan Spirit Beast led 2 chiều được gắn cho Exciter 150

Spirit Beast led 2 chiều chính hãng với dòng logo trên sản phẩm

Genuine 2-way led Spirit Beast with logo line on the product

SI NHAN BEAST LED 2 CHIỀU 1

The 2-way Spirit Beast Led indicator has been mounted on the car

SI NHAN BEAST LED 2 CHIỀU 2

Close-up of Spirit Beast Led 2-way at Hoang Tri

See more: Exciter 150 toy car

Bài viết liên quan