Đáng xem

Genuine Airblade 2020 outfit for 2013 - 2014 Airblade cars

11/08/2017 242 đã xem

Genuine Airblade 2020 outfit for 2013 - 2014 Airblade cars

Many customers will wonder: "Why is upgrading the genuine Airblade 2020 shirt for the Airblade 2013 - 2014 more expensive than the Airblade 2016?" For the two models of Airblade 2013 - 2014 compared to Airblade 2016 there are many differences in chassis and Airblade 2016 series has a design quite similar to Airblade 2020 so the cost is cheaper than the 2013 - 2014 Airblade series. Your 2013 - 2014 Airblade becomes an Airblade 2020 right away and always let your pet drive to the next level!

Maybe you're looking for: Upgrade Airblade 2020 shirt for Airblade 2016

Why upgrade the Airblade 2020 shirt?

Sometimes memories are priceless things and help us nostalgic about a certain memory. So is the commemorative car, the car has been attached to the car owner for a long time and "fights" with the owner in difficult times. Therefore, many brothers want to keep their souvenir car or call it a friend. Many brothers choose to upgrade their 2013 - 2014 Airblade to a 2020 Airblade instead of buying a new car.

Or simply a car with a beautiful number plate, a number plate that is difficult to press twice. Therefore, in order to catch the trend quickly, many customers choose to immediately upgrade to the Airblade 2020 shirt. my 2013 - 2014 Airblade instead of buying a new car.

Another reason that many brothers do not choose a brand new car for themselves is that it is suitable for their age, and when they have a car, business and business becomes convenient and easy, so they just want to take care of them. my old 2013 - 2014 Airblade instead of buying myself a 2020 Airblade.

In addition to the reasons above, perhaps many brothers, when they see the quotation, will have a hard time choosing this package for their pet. However, with a similarity of up to 99%, it is very suitable for customers who want to raise the level of their old cars. In addition, to save costs for customers, you can choose not to change the Airblade 2020 wheels to reduce the cost of upgrading the 2013 - 2014 Airblade to the 2020 Airblade .

Note: Price does not include Airblade wheels 2020

Trọn bộ nâng cấp Airblade 2013 - 2014 thành Airblade 2020 bao gồm:

Dàn áo màu Airblade 2020 chính hãng Honda.

- Dàn áo nhám Airblade 2020 chính hãng Honda.

- Cụm đèn hậu Airblade 2020 chính hãng Honda.

- Cụm đồng hồ Airblade 2020 chính hãng Honda.

- Hộp chứa đồ (Cốp) xe Airblade 2020 chính hãng -81250-K1F-V00

- Yên xe Airblade 2020 chính hãng - 77200-K1F-V00ZA

- Ổ khóa 6 cạnh Airblade 2016

- Cụm đèn pha và đèn sương mù Airblade 2020 chính hãng Honda.

- Jack chuyển đồng hồ để hiển thị đầy đủ các tính năng.

- Tay dắt sau (cản sau) kiểu dáng Airblade 2020.

Quý khách hàng đang sở hữu những dòng xe cũ, xe kỷ niệm có thể đến ngay Hoàng Trí Racing Shop để nâng cấp thành phiên bản mới Airblade 2020. Chuẩn xác 99% giống đến hoàn hảo, quý khách hàng có thể tham khảo thêm hình ảnh bên dưới và ghé ngay 1 trong 2 chi nhánh để "lột xác" cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25 

Video: Airblade 2013 độ thành Airblade 2020

Turn your 2013 - 2014 Airblade into a 2020 Airblade right at Hoang Tri Shop

Biến chiếc Airblade 2013 - 2014 của bạn thành Airblade 2020 ngay tại Hoàng Trí Shop

The colors of the Airblade 2020 shirt you can choose

Các màu sắc của dàn áo Airblade 2020 quý khách hàng có thể lựa chọn

Original Airblade 2013 before going to the Shop to customize the Airblade 2020 shirt

Airblade 2013 nguyên bản trước khi đến Shop độ lên dàn áo Airblade 2020

Look forward to the return of this pet after a complete makeover!

Đón chờ sự trở lại của xế cưng này sau khi lột xác hoàn toàn nhé!

The first images of the Airblade 2013

Những hình ảnh đầu tiên của chiếc Airblade 2013

After taking the whole car apart, it will look like this

Sau khi tháo ra toàn bộ xe thì sẽ trông như thế này

The staff is assembling the Airblade 2020 shirt for the 2013 Airblade car

Nhân viên đang lắp lại dàn áo Airblade 2020 cho xe Airblade 2013

And here is the car after it's completed

Còn đây là xế cưng sau khi hoàn thiện

Everything from az is the same as Airblade 2020 version

Mọi thứ từ a-z đều giống với phiên bản Airblade 2020

The car also has a genuine Honda smartkey lock

Xế cưng cũng đã lên khóa smartkey chính hãng Honda

Standard headlights for Airblade 2020 version

Cụm đèn pha chuẩn phiên bản Airblade 2020

Close-up of Airblade 2013 will surprise you when it is similar to Airblade 2020

Cận cảnh chiếc Airblade 2013 có làm bạn ngỡ ngàng khi giống với Airblade 2020

Ngay cả chiếc đồng hồ cũng đã được độ lại hoàn toàn giống với Airblade 2020

Ngay cả chiếc đồng hồ cũng đã được độ lại hoàn toàn giống với Airblade 2020

Góc view phía sau chuẩn chỉ cho dòng xe Airblade 2020

Góc view phía sau chuẩn chỉ cho dòng xe Airblade 2020

Khó có thể nhìn ra được sự khác biệt của dòng Airblade 2013 khi độ thành Airblade 2020

Khó có thể nhìn ra được sự khác biệt của dòng Airblade 2013 khi độ thành Airblade 2020

Bạn có nhận ra điểm khác biệt không?

Bạn có nhận ra điểm khác biệt không?

Những điểm nhỏ nhất cũng đã được thay đổi hoàn toàn cho giống với phiên bản Airblade 2020

Những điểm nhỏ nhất cũng đã được thay đổi hoàn toàn cho giống với phiên bản

Airblade 2020

Chất lừ với sự hiện đại sau khi lột xác từ Airblade 2013

Chất lừ với sự hiện đại sau khi lột xác từ Airblade 2013

So kè của 2 chiếc Airblade chiếc nào được độ?

So kè của 2 chiếc Airblade chiếc nào được độ?

Giống nhau hoàn toàn khó có thể phân biệt được

Giống nhau hoàn toàn khó có thể phân biệt được

Biển số đẹp 45678 chính là chiếc Airblade 2013 được độ dàn áo

The beautiful number plate 45678 is a custom-made 2013 Airblade

Bạn sẽ nâng cấp dàn áo cho xế cưng của mình chứ?

Will you upgrade your pet's outfit?

Đây không phải là giống mà là rất giống!

This is not the same but very similar!

So kè thêm chiếc Airblade 2020 khác với chiếc đã được độ dàn áo

Compare another Airblade 2020 with the one that has been tailored

Chiếc bên trái Airblade 2020 - chiếc bên phải Airblade 2013 đã độ dàn áo

The one on the left Airblade 2020 - the one on the right Airblade 2013 has been tailored

Bạn có phân biệt được khi shop chưa nói không?

Can you tell the difference when the shop hasn't said it yet?

Nâng tầm đẳng cấp cho xế cưng đã cũ bằng cách lên dàn áo

Raise the level of your old pet by upgrading your clothes

Đã hoàn thiện chiếc Airblade 2013 thành Airblade 2020

Completed Airblade 2013 into Airblade 2020

Phiên bản anh khách chọn là màu trắng - đỏ

The version you chose is white - red

Hoàn toàn giống với phiên bản Airblade 2020

Completely similar to the Airblade 2020 version

Từ mọi góc nhìn khó có thể nhận ra đây là chiếc Airblade 2013

From any angle, it is difficult to recognize that this is an Airblade 2013

Quý khách hàng mong muốn nâng tầm đẳng cấp cho xế cưng của mình ghé shop ngay

Customers who want to raise the level of their pet cars visit the shop right away

Toàn cảnh chiếc Airblade 2013 lên đời thành Airblade 2020

Overview of the 2013 Airblade that became an Airblade 2020

Bài viết liên quan