Đáng xem

H2C . style brake

11/08/2017 336 đã xem

H2C . style brake

H2C style handbrake for SH is somewhat different from other models. Next, Hoang Tri Shop will introduce to customers near and far the H2C handbrake model for vehicles from clutches to scooters that can be installed. Check out the H2C-style handbrake for your pet right away! (Refer to the models that can be mounted above)

Usually bought together:  Genuine H2C rearview mirror

H2C style handbrake mounted on other models:

For other models, the installation part is easier than the SH series. Therefore, the price of the product is also somewhat lower than the genuine H2C handbrake mounted SH . With a completely standard design, not making porridge for scooters and clutches. H2C handbrake has almost become a universal brake that can be mounted on most vehicles. In addition, with a simplified design, it brings extremely high utility value to the H2C brand.

What does the H2C handbrake make you think about?

Manufacturers before mass production of products have learned from many stages: customer opinion, design, utility, color, style, quality control,.... Many stages carry each task. separate service. Therefore, just released, the H2C handbrake model has brought most of the attention of many customers. In particular, the Biker brothers are all interested in the 2 main functions of the H2C-style brake  such as:

- Anti-fracture function on H2C . brake handle

- Function to adjust the distance of the hand brake H2C

Không phải chỉ riêng dòng tay thắng H2C mới có 2 chức năng này. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm bạn sẽ cảm nhận được sự độc đáo và tiện ích của tay thắng mà không thể diễn tả qua bằng câu nói. Quý khách hàng muốn trải nghiệm vui lòng đặt hàng trực tuyến cũng như ghé ngay 1 trong 2 chi nhánh của Hoàng Trí Shop để được tư vấn thêm:

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Vehicles that can be fitted with genuine H2C handbrake

Các dòng xe có thể gắn được tay thắng kiểu H2C

The product has a simple yet elegant design

Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng cực sang trọng

Attracted from the prominently printed H2C logo on the top of the winning hand

Thu hút từ logo H2C in nổi bật ở chóp đầu tay thắng

In stock, enough to serve all the brothers who love this brand

Về hàng nhiều đủ phục vụ cho tất cả anh em yêu thích thương hiệu này

Anti-fracture and adjusting the distance of the handbrake are two functions that you cannot ignore

Chống gãy và điều chỉnh cự ly tay thắng chính là 2 chức năng làm bạn không thể bỏ qua

PCX 2018 on hand-painted H2C style brake

PCX 2018 on hand-painted H2C style brake

The product has 2 necessary functions for the hand brake

The product has 2 necessary functions for the hand brake

H2C-style handbrake mounted on PCX 2018 is equipped with anti-fracture function and brake distance adjustment

H2C-style handbrake mounted on PCX 2018 with anti-fracture function

and adjust the braking distance

Overview of PCX 2018 equipped with a pair of H2C-style brakes

Overview of PCX 2018 equipped with a pair of H2C-style brakes

In addition, the Demi light set is also an attraction on the PCX 2018

In addition, the Demi light set is also an attraction on the PCX 2018

H2C style handbrake has been installed on the 2010 Airblade

H2C style handbrake installed on 2010 Airblade

In addition, the customer also equipped with CNC aluminum Shark Power handbrake for the car

In addition, the customer also equipped with CNC aluminum Shark Power handbrake for the car

Tay thắng kiểu H2C đã được trang bị cho Airblade 2014

H2C style brake has been fitted to Airblade 2014

Cận cảnh chi tiết tay thắng bên phải với logo H2C

Close-up detail of right handbrake with H2C . logo

Khớp nối chống gãy trên tay thắng H2C

Anti-fracture coupling on H2C . brake handle

Winner X cũng có thể gắn tay thắng H2C chính hãng

Winner X can also attach H2C style handbrake

Có thể điều chỉnh cự ly tay thắng H2C

H2C . brake lever distance can be adjusted

Tay thắng H2C có thể gắn được cho nhiều loại xe khác nhau

H2C handbrake can be attached to many different vehicles

Bài viết liên quan