Led Audi Vario - Click Thai 2018

11/08/2017 8 đã xem

Led Audi Vario - Click Thai 2018

Hoang Tri Racing Shop has always been one of the shops that are always pioneering in researching and researching new products for new cars of car manufacturers to serve motorcycle enthusiasts. In particular, the Vario - Click Thai 2018 is one of the favorite cars that Hoang Tri Racing Shop is researching, typically led audi Click Vario 2018 .

You can refer to the model: Vario Owl Eyes - Click Thai 2018

Hoang Tri Racing Shop designed the led model audi Vario - Click Thai 2018 with a quite unique design. Compared to the eyes of the Vario - Click Thai 2018, the Audi Vario 2018 led light is one of the accessories that are of interest to you. Especially for those of you who like items about electric car lights, making the car more prominent at night.

The design of Led Audi Vario - Click Thai 2018 can completely change depending on the preferences of the car owner. You can change the color of Led audi vario 2018, textures, patterns available on led audi, number of oblock bulbs, have audi led effect. We will design a sample and make you satisfied with the model you have in mind.

Let's take a look at some models of led audi Vario - Click Thai 2018 made at Hoang Tri Racing Shop:

 

Please watch the video clip to feel the beauty of the led audi Vario 2018

Video clip led audi Vario - Click Thai 2018 with 8 Oblock bulbs with led effect running A8

Led model audi Vario 2018 designed at Hoang Tri Racing Shop

Led model audi Vario 2018 designed at Hoang Tri Racing Shop

You can choose different colors to customize your favorite car

You can choose different colors to customize your favorite car

Car before installing led audi

Car before installing led audi

Overview of the car after the audi led model has been designed and completed on the car

Toàn cảnh xe sau khi đã được thiết kế mẫu led audi và hoàn thiện trên xe - Mẫu V0118

Giá: 1.500.000đ (với hiệu ứng chớp tắt xi nhan bình thường)

Giá: 2.500.000đ (với hiệu ứng led chạy a8)

Each side with 4 Oblock balls with pattern

Mỗi bên với 4 bóng Oblock kèm theo hoa văn

Compared to the eyes of the car and the car looks more soulful

Được ví như mắt của xe và trông xe có hồn hơn hẳn

Mẫu led audi Vario 2018 với 20 bóng Oblock - Mẫu V0218

Mẫu led audi Vario 2018 với 20 bóng Oblock - Mẫu V0218

Giá: 2.500.000đ (hiệu ứng chớp tắt bình thường)

Giá: 3.500.000đ (hiệu ứng chạy led a8 đẹp mắt)

Mẫu đẹp mắt và nổi bật với dán Oblock

Mẫu đẹp mắt và nổi bật với dán Oblock

20 bóng Oblock là điểm nổi bật trên vario 2018

20 bóng Oblock là điểm nổi bật trên vario 2018

Kèm theo họa tiết đẹp mắt mẫu V0218 cực đẹp

Kèm theo họa tiết đẹp mắt mẫu V0218 cực đẹp

Thêm một xế gắn LED Audi 20 bóng Oblock

Thêm một xế gắn LED Audi 20 bóng Oblock

Các bóng OBlock sáng lóa là điểm nhấn khá mạnh cho xế cưng

Các bóng OBlock sáng lóa là điểm nhấn khá mạnh cho xế cưng

Kết hợp cùng với đèn mắt cú Vario 2018 tạo thành bộ đôi ấn tượng

Kết hợp cùng với đèn mắt cú Vario 2018 tạo thành bộ đôi ấn tượng

Toàn cảnh xế cưng lên bộ đôi đèn trước Vario 2018

Toàn cảnh xế cưng lên bộ đôi đèn trước Vario 2018

Thêm một mẫu LED audi mới trên Vario 2018

Thêm một mẫu LED audi mới trên Vario 2018 - Mẫu V0318

Giá: 1.000.000đ (hiệu ứng chớp tắt bình thường)

Price: 2,000,000 VND (beautiful a8 led running effect)

khi xi nhan đèn trên xe sẽ chuyển màu và có hiệu ứng

When the turn signal on the car will change color and have an effect

Cận cảnh chi tiết sản phẩm rất đẹp mắt

Close-up product details are very beautiful

Chế độ demi đèn LED audi sẽ có màu trắng

The audi LED demi mode will be white

Rất nổi bật và khá thu hút ánh nhìn với bóng Oblock như mắt của xe

Very prominent and quite eye-catching with the Oblock shadow like the car's eyes

Bài viết liên quan