Đáng xem

Motorcycle turn signal - K4 . turn signal

11/08/2017 256 đã xem

Motorcycle turn signal - K4 . turn signal

Add a new choice for those of you who are in need of a new turn signal for your pet. This is a turn signal line with the same design as Winner X, Vario cars. However, the size is somewhat smaller, more compact. Customers can refer to more pictures and information below to have a better overview before deciding to buy products for their pet.

You May Like: Spirit Beast JM1 Xi

Motorcycle turn signals are an indispensable accessory on vehicles and this is also a product that, if missing, customers may be fined when turning without turn signals. K4 turn signal for motorcycles circulating on the Vietnamese market. Motorcycle turn signals - K4 turn signals have a design quite similar to the rear turn signals of Winner X and Vario cars. Neat size, bright signal, clear view are the advantages that make many customers think and choose for their pet.

The product is suitable for the following car models:

- The turn signal light has been damaged

- Turn signal is broken

- Want to change the car's turn signals to look neater

Sản phẩm xi nhan K4 phù hợp cho cả xi nhan trước và xi nhan sau cho xế cưng của bạn. Giống với chiếc Zoomer X bên dưới đã bị gãy xi  nhan sau và anh khách lựa chọn xi nhan K4 để thay thế xi nhan trước, sau cho xế cưng của mình. Cách lắp đặt vô cùng nhanh chóng, dễ dàng cho mọi loại xe. Quý khách có thể đến ngay 1 trong 2 chi nhánh để được tư vấn và lắp đặt cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -162 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 – 0909 5030 25

Mẫu xi nhan K4 ngắn hơn mẫu zin của xe MSX

Mẫu xi nhan K4 ngắn hơn mẫu zin của xe MSX

Sản phẩm được trang bị bóng LED siêu sáng

Sản phẩm được trang bị bóng LED siêu sáng

Ngắn hơn nên trông phần đuôi của xe rất gọn gàng

Ngắn hơn nên trông phần đuôi của xe rất gọn gàng

Góc view phía sau đuôi xe MSX sau khi độ đèn K4

Góc view phía sau đuôi xe MSX sau khi độ đèn K4

Trên tay xi nhan K4 so với xi nhan zin của xe

Trên tay xi nhan K4 so với xi nhan zin của xe

Sản phẩm gọn gàng hơn các dòng xi nhan zin

The product is neater than the zin turn signals

Mẫu xi nhan K4 được thay thế xi nhan zin trên xe

The K4 turn signal model is replaced by the zin turn signal on the car

Anh khách thay pát biển số Moto Speed và độ thêm đèn xi nhan K4

The customer changed the Moto Speed ​​license plate plate and added a K4 . turn signal light

Pát biển số nằm gọn dưới gầm của xe Honda MSX

The license plate plate fits neatly under the Honda MSX

Sản phẩm đã được trang bị trên Exciter 150

The product has been equipped on Exciter 150

Sản phẩm lắp đặt chuẩn zin không chế cháo cho xe

Standard installation products do not make porridge for cars

Gọn gàng, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho bạn

Neat, bring you a special experience

Ánh sáng tiêu chuẩn, đủ thu hút cho người phía sau

Standard light, attractive enough for people behind

Thu hút chú ý dễ dàng xin đường với xi nhan K4

Attract attention easily with the K4 . turn signal

Chiếc Zoomer X cũng đã thay thế xi nhan sau bằng xi nhan K4

The Zoomer X has also replaced the rear turn signal with a K4 . turn signal

Xi nhan K4 gọn gàng trên Zoomer X

Neat K4 turn signal on Zoomer X

Chiếc Zoomer X cũng đã thay thế xi nhan trước bằng xi nhan K4

The Zoomer X has also replaced the front turn signal with a K4 . turn signal

Góc trực diện chiếc Zoomer với xi nhan trước đổi thành xi nhan K4

Front corner of the Zoomer with the front turn signal changed to a K4 . turn signal

Bài viết liên quan