Đáng xem

Movie watch for Exciter 150

11/08/2017 299 đã xem

Movie watch for Exciter 150

Those who love technology on motorbikes should not ignore this extremely convenient product for their pet, which is a movie watch fitted to the Exciter 150. With the full functionality of a motorcycle watch but and integrates more functions of listening to music, watching movies, and having great entertainment on your pet car. Experience it right at the video and photos below!

You May Like:  Motogadget X-MVR1 Rearview Mirror

Genuine Honda smartkey key for Exciter can be an item that creates safety for your pet. Then the standard movie watch for the Exciter 150 is an entertainment accessory for your pet. For those who love technology, these 2 accessories are worth having on your pet car to look more modern and clear. With a movie watch attached to the Exciter 150, it still ensures all the features of a motorcycle watch, including parameters: Odo, speed, fuel, trip distance and many other parameters . However, there is a very cool function on this watch that is being able to listen to music and watch movies right on your motorcycle watch .

How does the watch play music or play movies?

When installing the Exciter 150 mounted movie watch , customers have an additional USB socket to help connect to USB to get videos and music on USB to play directly on the Exciter 150 car watch . Now you just need to enjoy the music you love and "feel" to the music. Or this watch is also loved by many parents because it can save videos that their children like to watch on the way home to help them sit more still in the car.

How is the video quality on the Exciter 150 watch:

Màn hình được chú trọng đối với đồng hồ xem phim Exciter 150. Chất lượng sản phẩm rõ nét và có thể trải nghiệm ngay video bên dưới để có thể biết được chất lượng thật của đồng hồ xem phim Exciter 150. Ngoài ra, đối với đồng hồ xem phim Exciter 150 được trang bị chống nước tuyệt đối giúp cho việc sử dụng, trải nghiệm khi đi mưa, rửa xe được an toàn hơn.

Sản phẩm lắp chuẩn cho dòng xe Exciter 2019. Tuy nhiên đối với dòng Exciter 2015 - 2018 vẫn có thể lắp đặt sản phẩm này và cần thay bợ đồng hồ của Exciter 2019 mới có thể lắp đặt đồng hồ xem phim được. (sẽ phát sinh thêm chi phí). Để lắp đặt đồng hồ xem phim Exciter 150 ghé ngay 1 trong 2 chi nhánh Hoàng Trí Shop để trải nghiệm ngay tận mắt sản phẩm hoặc có thể đặt hàng ngay tại website cũng như các kênh bán hàng của shop để được tư vấn và giao hàng ngay bạn nhé!

Địa chỉ 1: 158 -162 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 – 0909 5030 25

Video: Đồng hồ xem phim - Món đồ chơi chất và độc đáo dành fan Exciter 150

Video: Đồng hồ xem phim cho xe Exciter 150

Employees are installing movie clocks for Exciter 150

Nhân viên đang lắp đặt đồng hồ xem phim cho Exciter 150

Watch movies on hand and prepare to install it for the car

Watch movies on hand and prepare to install it for the car

Compare 2 watches: bottom (zinc watch) - top (movie watch)

Compare 2 watches: bottom (zinc watch) - top (movie watch)

Sharp images can surf and watch movies to your heart's content

Sharp images can surf and watch movies to your heart's content

Standard mounting for Exciter 150

Standard mounting for Exciter 150

Pictures of 3 Exciter steeds are at the shop

Pictures of 3 Exciter steeds are at the shop

Exciter 150 standard movie watch shows full information

Exciter 150 standard movie watch shows full information

Music can be played on this watch

Music can be played on this watch

At the hanger position (left) attach a usb to play music and video

At the hanger position (left) attach a usb to play music and video

Fit standard zin for Exciter 2019 models

Fit standard zin for Exciter 2019 models

The car is playing Hoang Tri Shop's video

The car is playing Hoang Tri Shop's video

Video quality is guaranteed to be perfect and beautiful

Video quality is guaranteed to be perfect and beautiful

The sound quality is also very harsh with this Exciter 150 movie watch

The sound quality is also very harsh with this Exciter 150 movie watch

Equip your car right away to make it more modern

Equip your car right away to make it more modern

Bài viết liên quan