Đáng xem

NVX Owl Eye Light Cluster - NVX . Owl Eye Headlight

11/08/2017 174 đã xem

NVX Owl Eye Light Cluster - NVX . Owl Eye Headlight

The owl eye lamp is a legendary car toy that is very popular with car players. It can be said that this is a car toy that you guys can look for and at least have customized for your pet. NVX is a newly launched bike from Yamaha, with the favor of toy motorcycle manufacturers. Currently, with the number of NVX car toys at Hoang Tri Racing Shop, there have been more than 100 accessories that can be attached to the NVX. In particular, the latest product is the NVX owl eye lamp cluster .

The product is sold with a pre-designed light assembly, you just need to buy it and install the jacks to complete the installation of the nvx eye light for your car. Many customers who came to the shop had many questions about the Yamaha NVX owl eye light cluster . Hoang Tri Racing Shop would like to summarize so that you can refer to it more when you intend to buy nvx owl eye lights .

Q: Does this owl eye light need to make a hat?

A: There is absolutely no need to make a hat because this is a lamp cluster that completely replaces the car's zin lamp cluster.

 

Question: I want to buy it for my friend's hometown. Is installation easy?

A: It's completely easy because this is a light assembly, so just remove the zin lamp and install the replacement jacks.

 

Hỏi: Vậy khi mua xong đèn zin của xe làm gì?

Đáp: Bạn có thể giữ lại để sau này có thể thay thế lại khi có nhu cầu thay đổi. Shop cũng có chương trình đổi zin lấy mới giá hoàn toàn hấp dẫn. Bạn có thể liên hệ 0909 4747 13 - 0909 5030 25 để được báo giá đổi bù đèn zin lấy đèn mắt cú NVX.

Với các câu hỏi bên trên chắc rằng bạn cũng đã bắt gặp được những câu hỏi mà bạn muốn hỏi shop. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đèn mắt cú NVX vui lòng comment bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời.

Cùng xem qua cụm đèn mắt cú NVX tại Hoàng Trí Racing Shop

Combo đèn bi cầu, Led Audi NVX
độ trên cụm đèn pha chính hãng Yamaha (mẫu mới - trên)

Cụm Đèn mắt cú NVX - Đèn pha mắt cú NVX (mẫu cũ - dưới)

Video of the NVX owl eye light with a very easy to install light assembly

On hand cluster of NVX owl eye lamps at Hoang Tri Shop

On hand cluster of NVX owl eye lamps at Hoang Tri Shop

The cluster of NVX owl eye lights imported by Hoang Tri Racing Shop is enough for you guys

The cluster of NVX owl eye lights imported by Hoang Tri Racing Shop is enough for you guys

Brothers living far away can order online, the shop will deliver to your place

Brothers living far away can order online, the shop will deliver to your place

Demi on blue 2 LED rings White ball - 2 eyes Red ball - default headlight light is white

Demi on blue

2 White Ball Led Rings - 2 Red Ball Eyes - The default headlight light is white

The NVX with the NVX owl eye lamp cluster

The NVX with the NVX owl eye lamp cluster

The beauty of the owl eye lamp has a strange charm

The beauty of the owl eye lamp has a strange charm

The lights look very soulful and cool

The lights look very soulful and cool

Demi on white 2 LED rings Red ball - 2 eyes Ball blue - default headlight light is white

Demi on white
2 LED rings Red ball - 2 eyes Ball blue - default headlight light is white

Leaning in to take pictures of the moment when the nvx is on the owl's eye light

Leaning in to take pictures of the moment when the nvx is on the owl's eye light

Bài viết liên quan