Old car refurbishment service

11/08/2017 53 đã xem

Refurbish your old car in your own style - Why not?

+ Is your car old? The paint layer is now seriously degraded?

+ Many scratches on the car can not be repaired?

+ You want a clean new car without enough cost?

Bring your car to Hoang Tri Racing Shop right away . We can help you renovate your beloved vehicle brand new and in a unique style. Refurbishing your old car makes your car shiny and shiny like you just bought a new car.

Let's see how Hoang Tri staff do?

The driver loves Piaggio Medley without the scratched aluminum decal

The driver loves Piaggio Medley without the scratched aluminum decal

Hoang Tri Racing Shop staff are pasting scratched aluminum decals to refurbish old cars for customers

Hoang Tri Racing Shop staff are pasting scratched aluminum decals to refurbish old cars for customers

After completion, the car is completely different from the beginning and looks very nice

After completion, the car is completely different from the beginning and looks very nice

The turquoise Atila Elizabeth car is old and please wait a moment to see the surprise

The turquoise Atila Elizabeth car is old and please wait a moment to see the surprise

The side of the driver is scratched and has deep scratches

The side of the driver is scratched and has deep scratches

Bên đây cũng vậy - những điểm loan lỗ của sơn theo năm tháng

It's the same here - paint leaks over the years

Dè trước tơi tả sau nhiều năm sử dụng

The front is tattered after many years of use

Đầu đèn cũng nhiều vết xước do gửi xe bị vướng những xe khác

The headlight also has a lot of scratches due to the parking being caught by other cars

Hoàng Trí Racing Shop đang thi công đổi màu để cho xế trở nên mới tinh tươm

Hoàng Trí Racing Shop đang thi công đổi màu để cho xế trở nên mới tinh tươm

Bên hông của xế đã xong và còn phần bên kia đang chuẩn bị làm nốt

Bên hông của xế đã xong và còn phần bên kia đang chuẩn bị làm nốt

Đầu đèn của xe đã được che bởi decal nhôm

Đầu đèn của xe đã được che bởi decal nhôm

Decal nhôm đen đã được bộc lên toàn bộ xe Atila Elizabeth

Decal nhôm đen đã được bộc lên toàn bộ xe Atila Elizabeth

Đã không còn những vết xước, không còn những lằn sâu va chạm do sử dụng

Đã không còn những vết xước, không còn những lằn sâu va chạm do sử dụng

Hoàn toàn trở nên như mới.

Hoàn toàn trở nên như mới.

Dàn đầu và dè trước đã trở nên đẹp tuyệt như vừa mới mua xe

Dàn đầu và dè trước đã trở nên đẹp tuyệt như vừa mới mua xe

Cận cảnh dàn đầu trở nên cực đẹp của Atila Elizabeth

Cận cảnh dàn đầu trở nên cực đẹp của Atila Elizabeth

Tình trạng trầy xước nghiêm trọng của Vespa LX

Tình trạng trầy xước nghiêm trọng của Vespa LX

2 bên hông xế yêu đẹp dính những vết trầy sâu và khó xử lý

2 bên hông xế yêu đẹp dính những vết trầy sâu và khó xử lý

Cận cảnh vết xước sâu vào xe

Cận cảnh vết xước sâu vào xe

Tổng thể xe đã xuống màu theo thời gian không còn như ban đầu

Tổng thể xe đã xuống màu theo thời gian không còn như ban đầu

Mặt trước sau khi đã tân trang xe cũ lại thành mới tinh tươm

Mặt trước sau khi đã tân trang xe cũ lại thành mới tinh tươm

Mạng bên trái theo một style riêng biệt khác lạ.

Mạng bên trái theo một style riêng biệt khác lạ.

Bên phải cũng được thiết kế đối xứng bên trái

Bên phải cũng được thiết kế đối xứng bên trái

Giờ đây xế của bạn rất style và mới tinh tươm rồi.

Now your car is very stylish and brand new.

Không còn những vết xước. Xế bạn trở nên mới hơn hẳn ban đầu

No more scratches. Your car becomes much newer than before

Toàn bộ phía bên trái của xế đẹp mắt đến lạ.

The entire left side of the driver is strangely beautiful.

Tổng thể xế yêu sau khi đã tân trang tại Hoàng Trí Racing Shop. Đẹp không nào?

Overall love after being refurbished at Hoang Tri Racing Shop. Isn't it beautiful?

See also: Glue Vespa LX

Bài viết liên quan