Đáng xem

Paint sporty legs for Sh . cars

11/08/2017 258 đã xem

Paint sporty legs for Sh . cars

In addition to the motorbike painting service - refurbishing old motorbikes at Hoang Tri Shop, many SH brothers also come to repaint the legs of their pet drivers to bring back an elegant appearance like the first days they just bought. Come and experience the service of painting Sporty legs for SH to look more classy than you!

Maybe you want to see:  Full set of beautiful Italian SH 2017 decorations

The time of using the car will make your pet driver. Hoang Tri Shop also has a Sporty leg paint service for those who want to upgrade their pet car to a newer, more beautiful car. The service of painting Sporty legs in Italian SH style will help your pet look really classy.

So, what to do specifically to paint the sporty legs for the Sh car?

Paint the SH legs and you will be able to paint both the front and rear legs of the car with glossy black paint. You will be completely painted with a matte black paint in the Italian SH style. The positions of Sporty foot paste paint include:

- Paint the front legs (front fork, front wheel)

- Paint rear legs (rear fork, rear wheel, folding, engine block)

In addition, customers can also request to paint other accessories (additional charges will apply). Prices will vary depending on customer requirements. You can go with your pet to one of the two branches for detailed advice and quotes.

Address 1: 158 -160 Han Hai Nguyen, Ward 8, District 11, HCMC

Address 2: 586 Pham The Hien, Ward 4, District 8, HCMC

Phone:  0909 4747 13 - 0909 5030 25

The newly painted front forks can be seen easily

The newly painted front forks can be seen easily

Seamless front legs with matte black paint look stronger

Seamless front legs with matte black paint look stronger

Seamless rear legs, exhaust has also been repainted

Seamless rear legs, exhaust has also been repainted

Overview of the shiny black SH 2020 with matte black Sporty legs

Overview of the shiny black SH 2020 with matte black Sporty legs

The SH 2020 has been repainted to look unique

The SH 2020 has been repainted to look unique

Get ideas from the Italian SH series to repaint the car

Get ideas from the Italian SH series to repaint the car

Seamless legs look like new after a long time of use

Seamless legs look like new after a long time of use

The cake is painted with a flawless glossy finish

The cake is painted with a flawless glossy finish

Overview of the SH 2020 after painting the legs at Hoang Tri Shop

Toàn cảnh chiếc SH 2020 sau khi sơn dàn chân tại Hoàng Trí Shop

Có lẽ phụ kiện làm bạn tò mò hơn hết là pô e trong suốt với chiếc SH bên trong?

Có lẽ phụ kiện làm bạn tò mò hơn hết là pô e trong suốt với chiếc SH bên trong?

Xế cưng đang được tháo dàn chân sau để chuẩn bị sơn

Xế cưng đang được tháo dàn chân sau để chuẩn bị sơn

Đã tháo hoàn thiện xế cưng chuẩn bị lột xác

Đã tháo hoàn thiện xế cưng chuẩn bị lột xác

Lốc máy SH 2017 cũng đã được tháo ra

Lốc máy SH 2017 cũng đã được tháo ra

Đã hoàn chỉnh khâu tháo phụ kiện chuẩn bị sơn

Đã hoàn chỉnh khâu tháo phụ kiện chuẩn bị sơn

Góc cận cảnh phía sau dàn chân trước khi chưa gắn bánh

Góc cận cảnh phía sau dàn chân trước khi chưa gắn bánh

Các sản phẩm đã hoàn thiện và sơn hoàn chỉnh chuẩn bị lắp lại xe

Các sản phẩm đã hoàn thiện và sơn hoàn chỉnh chuẩn bị lắp lại xe

Sạch sẽ hơn và trông mới mẻ hơn

Sạch sẽ hơn và trông mới mẻ hơn

Gấp và cặp phuộc trước của SH 2017

Gấp và cặp phuộc trước của SH 2017

nhân viên đang lắp lại gấp cũng như dàn chân sau cho xe

nhân viên đang lắp lại gấp cũng như dàn chân sau cho xe

Hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho khách hàng

Hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho khách hàng

Cận cảnh dàn chân trước sau khi hoàn thiện sơn dàn chân SH 2017

Cận cảnh dàn chân trước sau khi hoàn thiện sơn dàn chân SH 2017

Dàn chân sau cũng đã được sơn mới hoàn thiện

Dàn chân sau cũng đã được sơn mới hoàn thiện

Xe mới hơn và mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách

Xe mới hơn và mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách

Cận cảnh mâm sau với phong cách sơn nhám SH Ý

Cận cảnh mâm sau với phong cách sơn nhám SH Ý

Khách hàng sơn thêm cản sau cho xế cưng của mình

Khách hàng sơn thêm cản sau cho xế cưng của mình

Toàn cảnh SH 2017 sau khi sơn dàn chân sporty (view trước)

Overview of SH 2017 after painting sporty legs (previous view)

Toàn cảnh SH 2017 sau khi sơn dàn chân sporty (view toàn diện)

Overview of SH 2017 after painting sporty legs (comprehensive view)

Bài viết liên quan