Đáng xem

SH 2017 headlights for SH 2020 cars

11/08/2017 222 đã xem

SH 2017 headlights for SH 2020 cars

SH 2020 is equipped with many modern technologies, especially the headlights, taillights, and positioning lights are completely used with modern LED technology. But according to experts, in addition to being more modern than SH 2017, SH 2020 is not as beautiful as the previous SH 2017 series. Especially the headlight model has "go" below the mask similar to the Airblade headlights, different from the 2017 SH series, which is installed at the position light of the SH 2020 car. Therefore, many brothers are looking forward to the page. Returned SH 2017 headlights for my SH 2020 pet. Hoang Tri Shop can do that, please refer to the article below!

Maybe you like: SH 2020 watch film stickers

The headlights of the SH 2020 car are controversial:

The problem of technology is not controversial when SH 2020 is equipped with too many modern technologies for this pet. However, the headlight part of the SH 2020 car is controversial because it is put below the mask instead of above the mask like the 2017 SH series. However, bringing the headlights down below the mask increases. The brightness for the lights is quite good because the manufacturer has increased the surface of the SH 2020 headlights significantly. But in terms of design, the position lights equipped at the old headlight position of the SH 2017 car do not bring about the aesthetic effect of the car. Therefore, many brothers intend to equip SH 2017 headlights for SH 2020 to overcome this problem.

In addition, many comments are concerned that the SH 2017 for SH 2020 headlights will have to change the LCD clock to a 3D Analog clock like SH 2017? The answer is DO NOT REPLACE the SH 2017 watch for SH 2020 because the SH 2020 watch is equipped with a lot of technology for your pet. Therefore, still keep the SH 2020 clock when replacing the SH 2017 headlights for SH 2020 .

The SH 2017 headlights for SH 2020 include:

- Genuine Honda SH 2017 headlight cluster

- Genuine Sh VN 2017 handlebars

- Genuine SH VN 2017 plastic cover set

- The headlight jack has been designed to fit the 2017 Sh headlights

- Zhi Pat Windshield

- Reuse zin clock cluster

Với trọn bộ combo bên trên xế cưng của bạn sẽ có thêm một đèn pha và việc này làm tăng sáng đèn xe SH 2020 một cách đáng kể. Không những thế còn giúp xế cưng lấy lại phong độ đáng có cho chiếc SH 2020 của mình. Tìm kiếm một nơi để độ đèn pha SH 2017 cho SH 2020 - ghé ngay Hoàng Trí Shop để được tư vấn và lắp đặt cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Full set of lamp heads (headlights) Sh 2017 for Sh 2020

Trọn bộ đầu đèn (đèn pha) Sh 2017 độ cho Sh 2020

Dedicated jack for SH 2017 headlights with SH 2020

Giắc cắm chuyên dụng dành cho đèn pha SH 2017 lắp SH 2020

On hand zin SH 2017 headlight cluster

Trên tay cụm đèn pha zin SH 2017

SH 2017 headlight cluster has been completed

Cụm đèn pha SH 2017 đã được độ hoàn thiện

It is possible to see that the clock is still original (the clock of SH 2020)

Có thẻ thấy được đồng hồ vẫn được giữ nguyên ban đầu (đồng hồ của SH 2020)

The rear view angle helps you see more clearly the classy LCD watch of SH 2020

The rear view angle helps you see more clearly the classy LCD watch of SH 2020

The SH 2020 has been equipped with SH 2017 headlights

The SH 2020 has been equipped with SH 2017 headlights

Chắn gió Zhi.Pat cũng có trong combo này cho xế cưng

Zhi.Pat windbreak is also included in this combo for your pet

Khắc phục lại vấn đề tranh cãi, lấy lại sự tự tin cho xế cưng

Fix the controversy, regain the confidence of your pet

Ánh sáng đèn pha bên trên sáng cùng với đèn pha bên dưới của xe

The upper headlight light is on together with the car's lower headlight

Đồng hồ vẫn giữ nguyên vẹn ban đầu

The watch is still in its original condition

Giờ đây chiếc SH 2020 có tận 2 đèn pha

Now the SH 2020 has 2 headlights

Tăng sáng đáng kể cho xế cưng khi trang bị đèn pha SH 2017 gắn SH 2020

Significantly increase the brightness of your car when equipped with SH 2017 headlights with SH 2020

Cận cảnh đồng hồ SH 2020 vẫn giữ nguyên ban đầu

Close-up of the SH 2020 watch remains original

Bài viết liên quan