Đáng xem

Sidebox Winner X

11/08/2017 304 đã xem

Winner X

Winner X is a later version of Winner V1 but still does not have an upgrade to the trunk (car trunk). Therefore, many brothers think about how to have more places to store personal items quickly and conveniently. In addition to the genuine givi box, the Winner X storage box is also noticed by many brothers. Consult and equip your pet right away!

Similar product:

- G12N middle box with Winner X

- Genuine givi box

 How much does the Winner X storage box cost?

Although the product is very convenient, to own the Winner X storage box is only extremely low cost. The product is cheap and popular, so anyone can attach a Winner X storage box to their pet.

Winner X storage box can be attached to Winner V1?

Although the product is installed for Winner X, but due to the structure of the two different car lines, it cannot be installed for Winner V1 and the product can only be installed for Winner X. Customers who own Winner V1 cars Please wait for the next products of Hoang Tri Shop.

The Winer X storage box solves these problems:

- To have a small water bottle that can be used immediately and always.

- Bao thuốc lá cũng là một trong những vật dụng tiêu biểu bạn có thể để được ở hộc đựng đồ Winner X

- Sạc dự phòng hoàn toàn phù hợp khi để vào hộc đựng đồ Winner X

Ngoài những tiện ích bên trên, hộc đựng đồ Winnner X còn mang lại sự khác biệt về dàn áo giúp cho xế cưng của bạn có được sự khác biệt so với các xế cưng khác. Trang bị thêm các phụ kiện khác để giúp bạn để được nhiều vật dụng cá nhân hơn. Tất cả đều có tại Hoàng Trí Racing Shop.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Winner X storage box can hold mineral water bottles

Hộc đựng đồ Winner X có thể để được chai nước suối

Large space can put many other personal items

Không gian to rộng có thể để thêm nhiều vật dụng cá nhân khác

Standard installation for Winner X models - not suitable for Winner V1

Standard installation for Winner X models - not suitable for Winner V1

Large space you can put many other items in addition to mineral water bottles

Large space you can put many other items in addition to mineral water bottles

The solution for pet drivers who do not have a trunk

The solution for pet drivers who do not have a trunk

Fits the car's shape without losing the aesthetics as well as breaking the design of the car

Fits the car's shape without losing the aesthetics as well as breaking the design of the car

Bài viết liên quan