Đáng xem

Thai style basket set for Future 2014 - 2018

11/08/2017 269 đã xem

Thai style basket set for Future 2014 - 2018

Many brothers who own old Future cars (Future 2012 - 2018) want to customize a basket for their pet when they see the article " Thai style basket for Future Led 125 ". The shop would like to answer that it is possible to customize a basket for Future 2014-2018 cars, but it will cost more than Future LED cars. Let's see how the Thai style basket for Future 2014 - 2018 looks like and after it's completed!

To save more time, you should buy the same:  Future Led Mask 125 Thailand

For the Future 2014 - 2018 model, the mask interior design is different from the Future LED 125 model. Therefore, to be able to customize the Thai style basket for the Future 2014 - 2018 model, it is necessary to remove the entire front panel to have a A standard basket mounting bracket can be attached to mount the basket. This is also the main cause of costs compared to mounting the basket for Future LED. The set includes 3 accessories:

- Thai Future style basket bowl (2 pats)

- Thai style basket installed in front of the zin mask of Future 125

Steps to install baskets for Future 2014 - Future 2018:

- The first step, need to remove the entire front of the mask to replace the long flap (see picture below)

- Then install a small short pan to fix the basket

- Drill holes on the zin mask according to the pat to fix the basket

- Attach baskets for Future 2014 - 2018 and complete

Thông thường để tiết kiệm thời gian hơn, khách hàng thường lựa chọn mặt nạ Future LED 125 đã được khoan sẵn các lỗ để lắp đặt rổ (phát sinh thêm chi phí). Do đó, anh em có thể cân nhắc chi phí cũng như tiết kiệm thời gian hơn trong việc nâng cấp mặt nạ Future LED 125 Thái Lan cho xế cưng của mình để độ rổ Future 2014 - 2018. Quý khách hàng có thể ghé 1 trong 2 chi nhánh để được tư vấn chi tiết hơn về độ rổ Future 2014 - 2018 cho xế cưng của mình.

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Future LED mask 125 Thailand (price does not include mask - additional cost)

Mặt nạ Future LED 125 Thái Lan (giá chưa bao gồm mặt nạ - phát sinh thêm chi phí)

The long pat that the shop mentioned in the article

Pát dài mà shop đã nhắc đến trong bài viết

This is the fixed basket for Future 2014 - 2018

Đây là pát cố định rổ cho Future 2014 - 2018

The long spade will replace the black plate already installed on the vehicle

Pát dài sẽ thay thế cho pát đen đã được lắp đặt trên xe

Then install as Future LED 125

Then install as Future LED 125

The mask needs to drill a hole to install the Future 2014 - 2018 basket or retrofit the 125 . Future LED mask

The mask needs to drill a hole to install the Future 2014 - 2018 basket or retrofit the 125 . Future LED mask

Xế cưng đã hoàn thiện lắp đặt rổ trông khá lạ mắt

The car that has completed the installation of the basket looks quite fancy

Sau khi lắp đặt xế cưng có thêm không gian để vật dụng cá nhân

After installing the car, the pet has more space for personal items

Toàn cảnh chiếc Future 2018 đã được trang bị rổ kiểu Thái Lan

Overview of the Future 2018 equipped with a Thai-style basket

Bài viết liên quan