Đáng xem

UMA cylinder air filter for Satria

11/08/2017 118 đã xem

UMA cylinder air filter for Satria

The Satria UMA Cylindrical Air Filter has a cylindrical design, made of reusable material that makes frequent replacement of a new air filter unnecessary. With a suitable and economical cost but long-term use time, why not choose right away for your pet? Buy now UMA cylinder air filter fitted with Satria at Hoang Tri Racing Shop.

Products purchased together: TLR Racing cylinder air filter hood

What is the function of the air filter that is so important?

 The air filter is located below the saddle of the Suzuki Satria.

 All the air before entering the combustion chamber will pass through the air filter and the passing air will be the source of the gas responsible for burning and operating the machinery.

 The air filter is also considered a mask to help block impurities from the outside into the combustion chamber.

 Therefore, the important function of the air filter is to add air from the outside to help the car have a source of clean air, using that air to burn fuel to increase fuel combustion.

Why do you need to clean the air filter?

 Khi bạn bỗng dưng thấy có hiện tượng lạ xảy ra trên xế yêu của bạn đặc biệt là trường hợp xe rất ăn xăng, tốn xăng kinh khủng trên cùng một quãng đường nhưng lúc trước ít ăn xăng hơn và tầng suất của bạn đổ xăng nhiều hơn bình thường.

 Khi pô xe kêu lụp bụp phía sau và làm cho bạn cảm thấy khó chịu.

 Khi xe tăng ga hay giảm ga thì nó không còn mạnh mẽ như trước, yếu hẳn hơn so với ban đầu.

 Có rất nhiều điều ảnh hưởng đến chế độ "ăn xăng" của xe nhưng không thể bỏ qua trường hợp lọc gió của xe có vấn đề.

HOÀNG TRÍ RACING SHOP

Địa chỉ 1: 158 -160 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 0909 4747 13 - 0909 5030 25

Suzuki Satria's zin air filter is about to be replaced

Lọc gió zin của Suzuki Satria đang chuẩn bị thay thế

Disassembled the car's zin air filter and replaced it with a UMA . cylindrical air filter

Đã tháo rời lọc gió zin của xe và thay thế vào bằng lọc gió trụ UMA

On hand, UMA cylinder air filter is about to replace the car

On hand, UMA cylinder air filter is about to replace the car

The design of the suction cylinder is maximum when from the outside

The design of the suction cylinder is maximum when from the outside

Can be cleaned and reused when dirty - Life Time air filter

Can be cleaned and reused when dirty - Life Time air filter

Bài viết liên quan