Vario carbon paint car toy 2018

11/08/2017 52 đã xem

Vario carbon paint car toy 2018

Note:  Patterns and textures may change over time because the manufacturer changes the model. Customers ordering online, please understand this unexpected change in model. Thanks 

 

 

 

 

 

Headlights are combined with motorcycle nameplates

Mão đầu đèn cùng kết hợp với bảng tên xe máy

 

 

 

 

The entire tail beak has been mounted on the Vario 2018

Trọn bộ mỏ đuôi đã được gắn lên xe Vario 2018

 

Fixed with very strong screws

Được cố định bằng các ốc vít rất chắc chắn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gắn khít với xe mang lại cảm giác rất zin

 

Ốp Pô Carbon Vario 2018

mspClick2k18-004msp

Vario 2018 sau khi gắn ốp pô với phong cách cá tính hơn

 

Ốp pô e Carbon Vario 2018

mspClick2k18-003msp

Ốp sát với dàn mũ của xe mang lại kiểu dáng mới lạ

Bài viết liên quan