Chữa bệnh lậu ở viện da liêu trung ương có tốt không?