Người có thai bị trĩ ngoại có sinh thường được không