Phá thai bằng thuốc nhiều lần có bị vô sinh không?