Khi nào áp dụng phương pháp ép sinh non để phá thai