Lưu ý với các biểu hiện của bệnh tiểu đường có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của bạn