Lưu ý với các hiện tượng của bệnh tiểu đường có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của bạn