Phương pháp điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm nam và nữ giới