Đau dây thần kinh hốc mắt và những điều cần đặc biệt lưu ý